IBM Hardware製品導入サービス

2017年7月7日更新

サービス名称 IBM Hardware アプライアンス ストレージ導入サービス
対象製品 IBM Spectrum Virtualize (Storwize V7000/V5030/V5020/V5010)
IBM FlashSystem (FS900/V9000/A9000/A9000R)
標準作業
 • 事前設定ヒアリング
 • 基本パラメータ設計・作成
 • 事前基本インストール
 • 機器単体の基本動作確認
 • 現地調整、現地基本動作確認、現地単体テスト
 • 引渡し説明(必要に応じ、簡単な機器の取扱い説明)
価格・作業条件 弊社担当営業までお問い合わせ下さい。
サービス名称 IBM SDS 導入サービス
対象製品
 • IBM Spectrum Scale
 • IBM Spectrum Accelerate
 • IBM Spectrum Archive
標準作業
 • 事前設定ヒアリング
 • 基本パラメータ設計・作成
 • 事前基本インストール
 • 機器単体の基本動作確認
 • 現地調整、現地基本動作確認、現地単体テスト
 • 引渡し説明(必要に応じ、簡単な機器の取扱い説明)
価格・作業条件 弊社担当営業までお問い合わせ下さい。
PAGE TOP